Algemene verkoopvoorwaarden

[02/06/2021]

Artikel 1 Identiteit van de verkoper

Onze gegevens
Davidsfonds vzw
Quinten Metsysplein 12
3000 Leuven
(hierna genoemd "onze", "wij" of "Davidsfonds")

Beschikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u
Tel.: 016 31 06 00
Fax: 016 31 06 08
E-mail: info@davidsfonds.be
Ondernemingsnummer: BE 0407.765.729
BTW nummer: BE 407.765.729

Artikel 2 Toepassingsgebied

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van goederen en diensten (hierna tevens gezamenlijk "producten") die wij via verkoop op afstand (hetzij als online retailer via onze webshop, hetzij als postorderbedrijf door verkoop op basis van onze catalogus) aanbieden aan u als consument (elke natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-professionele doeleinden, producten of diensten op de markt verwerft of gebruikt).
 2. Davidsfonds kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke bestelling na de wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.
 3. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om een bestelling te kunnen plaatsen. Als u nog geen 18 bent, willen we u vragen om de bestelling door uw ouders of een wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat er een bestelling is geplaatst door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website of door ondertekening en inzending van het bestelformulier van onze catalogus geldt als expliciete aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden, die te allen tijde via onze website toegankelijk zijn.

Artikel 3 Ons aanbod en uw bestelling

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of slechts geldig is onder bijzondere voorwaarden, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. We zullen zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschrijven wat we verkopen en hoe het bestelproces verloopt. De beschrijving zal voldoende gedetailleerd zijn om een ​​goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als we afbeeldingen gebruiken, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Desalniettemin kunnen er vergissingen gebeuren en als we duidelijk een fout hebben gemaakt, hoeven we achteraf niet te leveren.
 3. Als u bij ons bestelt, ontvangt u een bevestiging per e-mail. uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we goedkeuring hebben gekregen van het gekozen betalingsplatform voor uw transactie met debet- of kredietkaarten. Wij aanvaarden Bancontact, Visa, MasterCard en overschrijvingen. Als het betalingsplatform uw betaling aan ons niet goedkeurt, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen in de verzending en / of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.
 4. Om een ​​product te kopen via onze webshop, voegt u het product toe aan uw online winkelwagen. Daarna geeft u uw contactgegevens en factuurgegevens op. Vervolgens kiest u de gewenste bezorgmethode. Tijdens de laatste stap ziet u een overzichtspagina waar u onze Algemene Voorwaarden kunt accepteren en waar u de betaling kunt bevestigen door op de bestelknop te klikken. Zodra u deze stappen heeft voltooid, is uw aankoop definitief en geldt er een betalingsverplichting.
 5. Om een product aan te kopen via onze catalogus, noteert u de gewenste artikelnummers op het bijgesloten bestelformulier. Daarna geeft u uw contactgegevens en factuurgegevens op. Vervolgens kiest u de gewenste bezorg- en betalingsmethode. Tenslotte plaatst u uw handtekening en stuurt u het behoorlijk ingevulde en ondertekende bestelformulier per post op naar het opgegeven postadres, per fax of per e-mail aan de hand van de bovenvermelde contactgegevens. Door ondertekening en inzending van het bestelformulier, aanvaardt u onze Algemene Voorwaarden. Zodra u deze stappen heeft voltooid, is uw aankoop definitief en geldt er een betalingsverplichting.

Artikel 4 Herroepingsrecht

 1. Als u producten bij ons koopt op afstand, heeft u het recht om te beslissen dat u de goederen niet wilt houden of de cursus toch niet wil volgen gedurende 14 dagen vanaf de dag van levering. U kunt uw bestelling dan zonder boete en zonder opgaaf van reden retourneren. Na ontvangst van de geretourneerde artikelen, zullen we u de volledige aankoopprijs terugbetalen met dezelfde betaalmethode die u heeft gebruikt om de oorspronkelijke bestelling te betalen. Enkel de tegenwaarde van de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering wordt in dat geval aan u vergoed.
 2. Gedurende de eerste 14 dagen na levering verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en verpakking. Als u de goederen toch wilt retourneren zoals hierboven beschreven, mag u deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of u deze wenst te behouden. Als u de goederen retourneert, dient dit te gebeuren in de originele verpakking, met alle meegeleverde accessoires, in de originele staat en verpakking en rekening houdend met onze onderstaande instructies.
 3. U kunt uw retourpakket op eigen kosten per post of koerier retourneren. We raden aan dat u hiervan een verzendingsbewijs vraagt bij de gekozen transporteur.
 4. Om uw retourrecht snel en correct uit te oefenen, kunt u het retourformulier gebruiken dat bij uw bestelling is geleverd. We sturen u per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw annulering.
 5. Gepersonaliseerde artikelen, op bestelling gemaakte goederen en producten die zijn gebruikt, bevuild en / of uit de originele verpakking zijn gehaald, zijn uitgesloten van het retourrecht.
 6. Indien u uw herroepingsrecht m.b.t. een onlinecursus wilt uitoefenen, neemt u hiervoor contact op met onze klantendienst via [E-MAILADRES] binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na aankoop. U hoeft ook in dat geval geen reden op te geven. U kan evenwel uw deelname aan een online cursus niet meer annuleren eens u aan de cursus begonnen bent. Heeft u een e-mail ontvangen en daarin op de knop/hyperlink "Start Cursus" heeft geklikt, dan bent u begonnen met de digitale cursus en heeft u geen recht meer op herroeping.

Artikel 5 Prijzen

 1. De prijs van een product is de prijs die vermeld staat op de website of in de catalogus op de dag dat u uw bestelling plaatst. Wanneer een product aan een gunstigere prijs kan worden aangekocht door klanten die lid zijn van het Davidsfonds, zullen de beide prijzen worden vermeld. U dient bij het plaatsen van de bestelling uw lidgeld op te geven om te verzekeren dat de juiste prijs wordt toegepast.
 2. De prijzen vermeld op onze website zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten voor binnenlandse levering binnen Belgi�.
 3. Voor internationale leveringen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten en / of heffingen van toepassing zijn. De consument erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor genoemde extra kosten en / of heffingen.
 4. Verzendkosten worden berekend bij het online uitchecken of bij verwerking van uw bestelformulier. Voor meer informatie over onze verzendmethoden en gerelateerde kosten, kan u ons ofwel telefonisch contacteren of verwijzen wij u ook naar onze website.

Artikel 6 Betaling

 1. Alle producten blijven de juridische eigendom van Davidsfonds totdat we de volledige betaling van de aankoopprijs en verzendkosten hebben ontvangen.
 2. Wij accepteren alleen betalingen via de betalingsmogelijkheden vermeld op onze website.
 3. Om veilige online betalingen en de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL-technologie via internet verzonden. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de statusbalk van uw browser.
 4. In geval van niet-tijdige betaling heeft Davidsfonds vzw het recht een nalatigheidsinterest aan te rekenen van 1% per maand. Ingeval van incasso of gerechtelijke invordering zal het factuurtotaal van rechtswege worden verhoogd met 10%, met een minimum van �50,00. Deze verhoging dient om de kosten voor de invordering te vergoeden.

Artikel 7 Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen en diensten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u mag hebben, rekening houdend met de specificaties van het product. We garanderen ook dat onze goederen en diensten voldoen aan alle Belgische wetten die van kracht zijn op het moment van uw bestelling.
 2. Wij hanteren de Belgische wettelijke minimum garantietermijn van 2 jaar indien het door u aangeschafte goed niet in overeenstemming is met de geplaatste bestelling. Dit betekent dat, in geval van gebreken aan het goed, dit artikel tot 2 jaar na levering gratis wordt gerepareerd of vervangen, op voorwaarde dat de consument het originele aankoopbewijs kan overleggen. Een kopie van het aankoopbewijs is beschikbaar via uw account op onze website of kan per e-mail/ post worden aangevraagd.
 3. We behouden ons het recht voor om vervanging van een goed te weigeren als we ernstige vermoedens hebben dat het goed opzettelijk is beschadigd of verkeerdelijk gebruikt.

Artikel 8 Levering en retour

 1. Alle producten worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling heeft opgegeven. Zodra een bestelling is geplaatst, kan het afleveradres niet meer worden gewijzigd.
 2. Wij zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Onze zendingen zijn altijd voor ons risico tot het moment van aflevering bij u of een door u aangewezen vertegenwoordiger. U hoeft zich geen zorgen te maken over goederen die verloren gaan in de post. Wij zullen samenwerken met de vervoerder om uw bestelling te lokaliseren of de artikelen indien nodig te vervangen. Wanneer u echter gebruik maakt van uw wettelijk herroepingsrecht, bent u alleen verantwoordelijk voor het transport alsook de daaraan verbonden kosten.
 5. Indien de goederen beschadigd zijn tijdens transport, niet overeenstemmen met de artikelen vermeld op de afleverbon, of niet overeenstemmen met de door u bestelde artikelen, dient u dat zo spoedig mogelijk te melden. Om een ​​terugbetaling van de geretourneerde artikelen te ontvangen (exclusief evt. niet standaard verzend- en verpakkingskosten die op het moment van aankoop in rekening worden gebracht) moet u de artikelen ongebruikt aan ons te retourneren, in originele verpakking, en dat binnen 14 kalenderdagen na levering.
 6. Bestellingen lopen soms vertraging op door onvoorziene weersomstandigheden of technische problemen met het transportbedrijf. Zodra een bestelling onze vestiging verlaat, kunnen we de verzendsnelheid niet wijzigen of be�nvloeden of vertragingen verhelpen als gevolg van weersomstandigheden of technische problemen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige gevolgschade als gevolg van laattijdige levering of niet-levering door de aangestelde vervoerder. Onze aansprakelijkheid is in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat deze niet door de consument zijn ontvangen. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer de traceergegevens aangeven dat uw bestelling is afgeleverd.
 7. Davidsfonds is niet verantwoordelijk voor de vertraagde bezorging van pakketten doordat de ontvanger niet beschikbaar is voor ondertekening bij aankomst. Als uw bestelling in dat geval naar ons wordt teruggestuurd, moet u betalen voor de herverzending van uw bestelling.

Artikel 9 Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In geval van overmacht kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief be�indigen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie buiten onze wil en controle die ons verhindert onze beloften aan u na te komen. Hieronder vallen stakingen, brand, storingen, stroomstoringen, netwerkstoringen in bijvoorbeeld telecommunicatienetwerken, verbindingen of gebruikte communicatiesystemen, of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet tijdige levering door leveranciers of andere derden.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en al onze communicatie in het algemeen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die bij ons bekend zijn, of bij onze leveranciers of andere begunstigden. Wij zijn niet aansprakelijk voor voorkomelijke inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van derden die het gevolg zijn van de inhoud van producten wij aanbieden op onze webshop of via onze catalogus (zoals maar niet beperkt tot ongeoorloofd gebruik van foto�s of logo�s van derden in aangeboden boeken of cursusmaterialen).
 2. Het is verboden gebruik te maken van en / of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. U mag bijvoorbeeld tekeningen, foto's, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. niet kopi�ren of reproduceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Artikel 11 Beperking van onze aansprakelijkheid

 1. Davidsfonds levert grote inspanningen opdat de via de website en de catalogus ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. We kunnen evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
 2. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de webshop of de catalogus ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren via info@davidsfonds.be. De inhoud van de website en de catalogus kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.
 3. Hoewel wij grote inspanningen leveren om onze webshop op punt te houden, geven wij geen garanties voor de goede werking van de website en kunnen wij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 4. De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina�s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina�s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Wij verklaren uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 5. Wij verklaren bovendien uitdrukkelijk dat wij geen zeggenschap hebben over de inhoud of andere kenmerken van de door ons aangeboden producten en in geen geval aansprakelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. De zeggenschap en aansprakelijkheid in dat verband berust uitsluitend bij de auteurs en/of uitgevers van de betreffende producten.

Artikel 12 Verwerking van persoonsgegevens

 1. Door een account aan te maken op onze website en uw contactgegevens, verzend- en betalingsinformatie op te geven hetzij via uw account dan wel via het bestelformulier, aanvaardt u dat wij de verstrekte persoonsgegevens mogen verwerken in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Alle informatie over ons privacybeleid kan u terugvinden op onze website.

Artikel 13 Klachtenprocedures en geschillen

 1. Als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via bovenvermeld telefoonnummer of e-mail. We zullen er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.
 2. Eventuele klachten dienen wij te ontvangen binnen een termijn van 8 kalenderdagen na de levering.
 3. Op alle overeenkomsten die wij met onze klanten sluiten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische consumentenrecht van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd. Indien, om redenen van internationaal recht, een ander recht van toepassing is, zal naar Boek VI van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht worden verwezen bij de interpretatie van de huidige Algemene Voorwaarden.
 4. De Consumentenombudsdienst van de Belgische FOD Economie is bevoegd om elk verzoek tot beslechting van buitengerechtelijke consumentengeschillen te behandelen. Zij zullen op hun beurt het verzoek zelf behandelen of naar een bevoegde instantie sturen. Via deze gegevens kan u hen contacteren:

Consumentenombudsdienst
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel
Tel.: +32 2 702 52 20
Fax: +32 2 808 71 29
E-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
Website: https://www.consumentenombudsdienst.be

Op het volgende adres vindt u een onlineformulier:
https://mediationconsommateur.be/nl/klachtenformulier

5. In geval van grensoverschrijdend geschil, kan de consument terecht bij het Europees Centrum voor de Consument via:

Europees Centrum voor de Consument
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Tel.: +32 2 542 33 89
Fax: +32 2 542 32 43
E-mail: info@eccbelgium.be
Website: http://www.eccbelgie.be/

Via de Leieboorden kun je van in Zulte over Olsene helemaal tot in Machelen wandelen. De bermen aan de waterkant zijn de ideale plek om met je lief af te spreken.

Wouter Berlaen
Singer-Songwriter

Muziekcentrum Kinky Star op de Vlasmarkt lanceerde mijn professionele carrière. Deze vzw geeft jonge, beginnende artiesten een podium. Een aanrader voor wie graag nieuw, onontgonnen talent aan het werk hoort.

Meskerem Mees
Singer-Songwriter

Deze veertig meter lange muur bevat alle elementen die Raveels werk zo typeren

Paul Demets
Dichter, essayist en poëzierecensent

Weinig mensen weten het en je moet al goed kijken om hem te zien, maar bovenop de vernieuwde Boekentoren zit een bronzen hond. Met zijn snuit naar het oosten overschouwt hij de stad.

Meskerem Mees
Singer-Songwriter